VHM TV
VHM STORE
1900.23.23.44Lỗi YÊU CẦU CẬP NHẬT YOUTUBE

* Đối với Android 7:

Cách 1: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/youtube20vhm. Tải về và cài đặt

Cách 2: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/vhmstore13. Tải về và cài đặt. Xong vào lại Danh sách ứng dụng > VHM Store > Youtube TV 2.0 > Tải về và cài đặt. Xong!

* Đối với Android 4.4: Tải về | Tải về 2
MASIGNCLEAN101

VHM STORE (Kho ứng dụng & firmware cho Android TV Box VHM)


ỨNG DỤNG Tên Mô tả
VHM STORE 1.3 Kho ứng dụng của Vũ Hồng Minh / Dùng cài Youtube 2.0 hỗ trợ giọng nói
HTVC TV Xem truyền hình từ HTVC
VHM TV Thấp nhất Android 4.4 (Kitkat)
SP_X5 (Cho PC) Phần mềm hỗ trợ sử dụng Vang Vinal X5
BobaTV Kho phim online miễn phí tốt nhất hiện nay trên Android
CetusPlay Ứng dụng điều khiển TV trên điện thoại Android
Fly IPTV Xem TV Online miễn phí
FIRMWARE - ROM Tên Mô tả
Android Tool Công cụ flash firmware
DriverAssitant V4.8 Driver Box (Rockchip) cho máy tính
X-PRO 2GB (Black) Android 7
X-PRO 2GB (Blue) Android 7
PRO BOX 1GB Android 7
Hi-Tech 1GB Chưa có thông tin