MASIGNCLEAN101

X-PRO Galaxy (Bạc) - Android TV Box


Android TV Box X-PRO Galaxy (Bạc) - Vũ Hồng Minh


Thông số kỹ thuật
- RAM : 2GB
- ROM : 8GB
- CPU : 
- GPU : 

Phụ kiện
- 1 Cáp HDMI
- 1 Cáp AV (1 ra 3)
- 1 Dây nguồn
- 1 Remote