MASIGNCLEAN101

PRO BOX (Trắng) - Android TV Box


Pro Box Trắng - Vũ Hồng Minh

Thông số kỹ thuật
- RAM : 1GB
- ROM : 8GB
- CPU : 
- GPU : 

Phụ kiện
- 1 cáp HDMI
- 1 cáp AV (1 ra 3)
- 1 dây nguồn
- 1 remote