VHM TV
VHM STORE
1900.23.23.44Lỗi YÊU CẦU CẬP NHẬT YOUTUBE

* Đối với Android 7:

Cách 1: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/youtube20vhm. Tải về và cài đặt

Cách 2: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/vhmstore13. Tải về và cài đặt. Xong vào lại Danh sách ứng dụng > VHM Store > Youtube TV 2.0 > Tải về và cài đặt. Xong!

* Đối với Android 4.4: Tải về | Tải về 2
MASIGNCLEAN101

YAMAHA P7000S - Cục Đẩy Công Suất

Cục Đẩy Công Suất YAMAHA P7000S - Vũ Hồng Minh

Thông số kỹ thuật

- Mức công suất tại 1kHz THD+N=1%
- Output Power 8Ω/STEREO 750W+750W
+ 4Ω/STEREO 1100W+1100W
+ 8Ω/BRIDGE 2000W
+ 8Ω/STEREO 700W+700W || 650W+650W (230V)*
- Mức công suất tại 20Hz–20kHz THD+N=1%
+ 4Ω/STEREO 950W+950W
+ 8Ω/BRIDGE 1900W
- Mức công suất tại 1kHz 20mS nonclip
+ 2Ω/STEREO 1600W+1600W
+ 4Ω/BRIDGE 3200W
- Power Bandwidth (halfpower): 10Hz–40kHz (THD+N=0.5%)
- THD+N (20Hz–20kHz, half power): ≤0.1%
- Intermodulation Distortion (60Hz: 7kHz, 4:1, half power): ≤0.1%
- Frequency Response (Po=1W, RL=8Ω): 0dB, +0.5dB, –1dB f=20Hz-50kHz
- Channel Separation (half power RL=8Ω: Att.max input 600Ω shunt): ≥70dB 1kHz
- Residual noise Att. min (DIN AUDIO): ≤–70dB
- Damping Factor RL=8Ω (1kHz): ≥350
- Sensitivity @8Ω (Att.max): +8dB
- Voltage Gain (Att.max): 32.1dB
- Input Impedance: 30KΩ (balance) 15kΩ (unbalance)
- Controls
+ Front Panel: POWER switch (push on/push off) attenuator (31position) × 2
+ Rear Panel: MODE switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL)
- FILTER switch (SUB WOOFER/LOW CUT/OFF) × 2
- FREQ.CONTROL (25Hz-150Hz) × 2
- YAMAHA SPEAKER PROCESSING switch (ON/OFF)
- Connectors
+ Input: XLR-3-31 type/ch 1/4" TRS/ch
+ Output: SPEAKON, 5way biding post, 1/4" phone/ch
- Indicators
+ POWER: x1 (Green)
+ PROTECTION: x1 (Red)
+ TEMP: x1 (Red) heatsink temp ≥85°C
+ YS PROCESSING: x1 (Yellow)
+ SIGNAL: x2 (Green)
+ CLIP: x2 (Red)
- Load Protection: POWER switch on/off mute
- DC-fault power supply shutdown (P7000S/5000S)
- Amplifier Protection: - Thermal (heatsink temp≥90°C)
- VI limitter (RL≤1Ω)
- Limitter Circuit: comp. :THD≥0.5%
- Cooling: Dual variable-speed fan Single variable-speed fan
- Điện áp: US and Canadian model 120V 60Hz
- European model 230V 50Hz
- Australian model 240V 50Hz
- Idle Power Consumption: 35W
- 1/8 Power Consumption (4Ω): 700W
- Maximum Power Consumption (4Ω): 4000W
- Kích thước (rộng x cao x sâu): 480 × 88 × 456 mm
- Trong lượng: 12kg