Android TV Box Đầu thu kỹ thuật số Micro Loa kéo Loa điện
MASIGNCLEAN101

MX4600 -Cục Đẩy Công Suất

Cục đẩy công suất MX4600 - Vũ Hồng Minh

Thông số kỹ thuật :

- Đẩy công suất 4 kênh
- 16 Tụ - 56 Sò