VHM TV
VHM STORE
1900.23.23.44Lỗi YÊU CẦU CẬP NHẬT YOUTUBE

* Đối với Android 7:

Cách 1: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/youtube20vhm. Tải về và cài đặt

Cách 2: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/vhmstore13. Tải về và cài đặt. Xong vào lại Danh sách ứng dụng > VHM Store > Youtube TV 2.0 > Tải về và cài đặt. Xong!

* Đối với Android 4.4: Tải về | Tải về 2
MASIGNCLEAN101

CA9 - Cục Đẩy Công Suất

Cục đẩy công suất CA9 - Vũ Hồng Minh

Thông số kỹ thuật: 

-  8 Tụ - 32 Sò
-  Số kênh (CH) 2 Kênh
-  Mạch công suất Class H
-  Công suất :
  +  8Ω stereo (W/CH) 550
  +  4Ω stereo (W/CH) 950
  +  2Ω stereo (W/CH) 1300
  +  8Ω bridge (W) 1900
  +  4Ω bridge (W) 2800

-  Đáp tuyến tần số 20Hz-20kHz
-  Độ nhạy đầu vào 0.775V, 1.0V, 1.4V
-  Chế độ Stereo/Bridge/Parallel
-  Cổng ra Cài dây, Neutrik