VHM TV
VHM STORE
1900.23.23.44Lỗi YÊU CẦU CẬP NHẬT YOUTUBE

* Đối với Android 7:

Cách 1: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/youtube20vhm. Tải về và cài đặt

Cách 2: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/vhmstore13. Tải về và cài đặt. Xong vào lại Danh sách ứng dụng > VHM Store > Youtube TV 2.0 > Tải về và cài đặt. Xong!

* Đối với Android 4.4: Tải về | Tải về 2
MASIGNCLEAN101

CA20 - Cục Đẩy Công Suất

Cục đẩy công suất CA20 (16 Tụ - 56 Sò)


Thông số kỹ thuật:

+ 16 Tụ, 56 Sò

+ Công suất :
 - 8 Ohm Stereo: 1000W
 - 4 Ohm Stereo: 1800W 
 - 2 Ohm Stereo: 2500W 
 - 8 Ohm Bridged: 3600W
 - 4 Ohm Bridged: 5000W
 - Dải tần số dao động: 20Hz - 20KHz
 - Chỉ số S/N: trên 93dB
 - Độ nhạy của đầu vào : 0.775v/1.0V/1.4v