Android TV Box Đầu thu kỹ thuật số Micro Loa kéo Loa điện
MASIGNCLEAN101

Vang số Vinal X5Thông số kỹ thuật


 - Hoạt động dải tần: 20hz-20Khz 
 - Dải Subwoofer: 25hz-330kHz
 - Center: 160hz-20Khz 
 - Surround: 240hz-16Khz
 - Effect Echo tỷ lệ phàn hồi trên giây: 0-500ms
 - Effect Reverb: 0-200ms EQ cho
 - Effect: 3 Band EQ master với 7 band.
 - Control Panel: Mic - Effect - Music độc lập
 - Tạo hiệu ứng Surround 5.1 và tạo Stereo LCD panel điều khiển.