Android TV Box Đầu thu kỹ thuật số Micro Loa kéo Loa điện
MASIGNCLEAN101

Dây CANON 2 Đầu Đực - Cái
Tính năng

 - Thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật âm thanh
 - Chống nhiễu tín hiệu âm thanh tốt
 - Dây mềm dẻo, không dễ đứt
 - Dẫn tín hiệu âm thanh chuẩn

Bảo hành 12 tháng