Android TV Box Đầu thu kỹ thuật số Micro Loa kéo Loa điện
MASIGNCLEAN101

Dây CANON Cái Ra AV


Tính năng

 - Dây  Zack  Canon  Cái  ra  AV  1m
  •  - Độ chính xác cao
  •  - Đáp ứng được tần số rộng
  •  - Lọc tiếng ồn và tạp âm tốt
  •  - Tăng phạm vi hoạt động
  •  - Thời gian hoạt động lâu dài và ổn định
  •  - Sử dụng cho nhiều thiết bị âm thanh và  ghi âm khác