XEM MỚI NHẤT TRƯỚC
MASIGNCLEAN101

Cục đẩy công suất CA6Thông số kỹ thuật


+ 8 Tụ - 24 Sò
+ Công suất:
 - 8 Ohm Stereo -> 1000W
 - 4 Ohm Stereo -> 1800W
 - 2 Ohm Stereo -> 2500W
 - 8 Ohm Bridged -> 3600W
 - 4 Ohm Bridged -> 5000W


Bảo hành 12 tháng