VHM TV
VHM STORE
1900.23.23.44Lỗi YÊU CẦU CẬP NHẬT YOUTUBE

* Đối với Android 7:

Cách 1: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/youtube20vhm. Tải về và cài đặt

Cách 2: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/vhmstore13. Tải về và cài đặt. Xong vào lại Danh sách ứng dụng > VHM Store > Youtube TV 2.0 > Tải về và cài đặt. Xong!

* Đối với Android 4.4: Tải về | Tải về 2
MASIGNCLEAN101

CA6 - Cục đẩy công suất

Cục đẩy công suất CA6 - Vũ Hồng Minh
Thông số kỹ thuật

+ 8 Tụ - 24 Sò


+ Công suất:
 - 8 Ohm Stereo -> 1000W
 - 4 Ohm Stereo -> 1800W
 - 2 Ohm Stereo -> 2500W
 - 8 Ohm Bridged -> 3600W
 - 4 Ohm Bridged -> 5000W

Bảo hành 12 tháng