VHM TV
VHM STORE
1900.23.23.44Lỗi YÊU CẦU CẬP NHẬT YOUTUBE

* Đối với Android 7:

Cách 1: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/youtube20vhm. Tải về và cài đặt

Cách 2: Vào Danh sách ứng dụng > Trình duyệt > Trên khung Nhập URL nhập: http://bit.ly/vhmstore13. Tải về và cài đặt. Xong vào lại Danh sách ứng dụng > VHM Store > Youtube TV 2.0 > Tải về và cài đặt. Xong!

* Đối với Android 4.4: Tải về | Tải về 2
MASIGNCLEAN101

PRO BOX Galaxy (Trắng) - Android TV Box


Pro Box Galaxy Trắng - Vũ Hồng Minh
Thông số kỹ thuật
- RAM : 1GB
- ROM : 8GB
- CPU : 
- GPU : 

Phụ kiện
- 1 Cáp HDMI
- 1 Cáp AV (1 ra 3)
- 1 Dây nguồn
- 1 Remote